Logo SIPK

Association of Polish Engineers in Canada

Association des Ingénieurs Polonais au Canada

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie
Founded in 1941, Incorporated in 1944, Registered non-profit organization.


Toronto Branch / Oddział Toronto

 

Ks. Artur Suski


suski-65

Podczas uroczystej Mszy św. w Saint Paul's Basilica w Toronto 19 maja 2018 Artur R. Suski S.J. otrzymał święcenia kapłańskie. Trwająca blisko dwie i pół godziny uroczystość odbyła się z udziałem najwyższego duchowieństwa. Ksiądz Artur, jezuita, jest bratem Edgara Suskiego, który niejednokrotnie uświetniał uroczystości Stowarzyszenia Inżynierów Polskich koncertami fortepianowymi. W tej pięknej uroczystości w wypełnionej bazylice uczestniczyli kol. Krystyna Sroczyńska i kol. Kazimierz Babiarz. Udało im się spotkać księdza Artura przy wyjściu z bazyliki.


suski-66


Tomir Bałut (1927-2018)Z głębokim żalem dzielimy się bardzo smutną wiadomością w życiu Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie. Kol. Tomir Bałut nie żyje. Został znaleziony w pobliżu szlaku turystycznego w Algonquin Park w czwartek wieczorem 10 maja 2018.

Kierujemy najgorętsze słowa współczucia do kol. Bożeny Bałut i jej Brata oraz Rodziny z powodu zgonu ich Ojca, naszego Kolegi, którego ceniliśmy i podziwialiśmy przez wiele wspólnych lat.

Tomir Bałut uciekł z Gdańska ze swym bratem Przemysławem samolotem szkolnym w październiku 1950 r. Miał 23 lata, a brat 26. Byli studentami Politechniki Gdańskiej i mieli zaliczony pierwszy egzamin dyplomowy. Po 2 godz i 45 min lotu nad Baltykiem, przemarznięci wylądowali na nieznanym terenie wybrzeża Szwecji. W końcu sierpnia 1951 roku opuścili Szwecję. W Kanadzie Tomir uzyskał dyplom na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Torontońskiego i przez 25 lat pracował w Ontario Hydro.

Tomir_Balut-90.Urodziny


Pogrzeb w ścisłym gronie rodzinnym miał miejsce na Kaszubach.

29 maja w Kościele p/w Św. Kazimierza w Toronto odprawiona została Msza św. w intencji Zmarłego. W imieniu Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie głos zabrali prezes, kol. Hieronim Teresiński, i przewodnicząca Oddziału Toronto, kol. Krystyna Sroczyńska.Hieronim Teresiński:

Z głębokim żalem żegnamy naszego kolegę, inżyniera Tomira Bałuta.

Urodził się 2 lipca 1927 roku w Więcborku. W 1944 został absolwentem kursu podchorążych AK. Do 1950 roku pracował w stoczni, studiował na Politechnice w Gdańsku oraz doskonalił umiejętności pilota w aeroklubie.

Był człowiekiem czynu. Jak trzeba było wydostać się z komunistycznej Polski, to mając 23 lata wsiadł w samolot i wraz ze swoim bratem poleciał do Szwecji. W tamtych stalinowskich czasach groziło za to co najmniej długoletnie więzienie, o ile udało się uniknąć pościgu myśliwców. Potrzebne były umiejętności, odwaga i trochę szczęścia. Lot był dobrze przygotowany. Udało się.

Po roku opuścił Szwecję i w 1951 przyjechał do Kanady, w 1958 ukończył studia na wydziale mechanicznym i otrzymał dyplom inżyniera po czym rozpoczął pracę w Ontario Hydro.

W 1965 jako jeden z trzech polskich inżynierów uzyskał uprawnienia do sterowania elektronią nuklearną CANDU jako Nuclear Shift Supervisor (kierownik zmiany) zmienione później na Nuclear Superintendent.

Przez 3 lata zajmowal się budową i uruchamianiem reaktora CANDU w Indiach a od 1977 prowadził grupę zajmującą się obliczeniami i analizą naprężeń w strukturach mechanicznych w elektrowni jadrowej.

W 1936 w Polsce złożył przyrzeczenie harcerskie. W Kanadzie był kierownikiem Kręgu w Montrealu i Kręgu Tatry w Toronto. Byl miłośnikiem tutejszych Kaszub. Krąg Tatry pomagał budować kaplicę na Kaszubach.

Był też członkiem Stowaryszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie oraz Stowarzyszenia Gdańszczan.

Był z tego pokolenia polskich inżynierów imigrantów, które po wojnie budowało Kanadę.

Był człowiekiem na wskroś prawym i odważnym.

Niech odpoczywa w pokoju.

 

Krystyna Sroczyńska:

Kiedy umiera człowiek nam bliski, ogarnia nas poczucie wielkiego osamotnienia. W modlitwie znajdujemy ukojenie i staramy się zrozumieć sens tego, co się stało. Pojawia się przed nami bezlitosna prawda. Już go więcej nie zobaczymy, nie usłyszymy. Chcielibyśmy, aby razem z nami był.

Kiedy kol. Tomir był z nami, byl towarzyski, rozmowny lecz powściągliwy, spokojny i zrównoważony. Był prawdziwym dżentelmenem, jednym z ostatnich przedstawicieli świata, który zanika.

Kol. Tomir nie zawsze mógl z nami być. Spędzał wiele czasu na Kaszubach, w swoim domku, na łonie natury i na drogach. Tam zginął na szlaku turystycznym. Czyż mogła być piękniejsza ostatnia droga na ziemi?

Jako człowiek, był zorganizowany, punktualny i solidny. Przechowywał pamiątki. Pamiętał wydarzenia, w których uczestniczył. Posiadal dokument zapisania się do Stowarzyszenia w roku 1953, kiedy roczna składka członkowska wynosiła $2.50. Był przywiązany do domu polskich kombatantów SPK przy Beverley Street i do wszystkiego, co jest polskie. Bardzo lubił Park Paderewskiego. Pierwszy przyjechał na ostatni nasz piknik. Jako jeden z ostatnich opuścił park. O parku mówił na ostatnim walnym zjeździe Stowarzyszenia.

W Stowarzyszeniu Inżynierów Polskich na przestrzeni 77 lat były różne etapy. Opisywaliśmy je z okazji jubileuszu. Najstarsi założyciele odeszli już od nas na zawsze. Kol. Tomir byl teraz naszym najstarszym, najszacowniejszym członkiem, który mimo 90 lat, był bardzo młody.

Więkzość z nas obecnie to ludzie okresu Solidarności. Kol. Tomir należał do okresu powojennych lat 50-tych. W Stowarzyszeniu znaleźli się wówczas, obok założycieli z roku 1941, oficerowie polskich formacji wojskowych na Zachodzie. Oprócz wzmożonej działalności zawodowej, w tych latach kwitło życie towarzyskie, herbatki i eleganckie bale.

Kol. Tomir był elegancki w każdym aspekcie wyglądu i zachowania. Zdarzało się, że kiedy sam nie brał udziału w imprezie, przysyłał pozdrowienia przez swoją córkę Bożenę, a z pozdrowieniami coś wykwintnego, wino, deser dla wszystkich. Podziwu godny, nie szczędził słów uznania innym.

Bożena wraz z ojcem wiernie należeli, wspierali i trwali przy Stowarzyszeniu, kiedy wielu o stowarzyszeniu zapomniało.

Kol. Tomir nie zostawił nas samych. Nazwisko Bałut pozostanie na naszej liście. Bożenka, której imię Ojciec wymawiał z miłością, jest z nami, a my jesteśmy z Bożenką i będziemy tak długo, jak długo pozwoli nam Wszechmogący Bóg.


Walne ZebranieWalne Zebranie Sprawozdawcze SIP OT odbyło się w czwartek 10 maja 2018 w domu SPK przy 206 Beverley St. w Toronto w godz. 19:30 - 21:30 przy wymaganym quorum. Przedstawione zostały sprawozdania za ubiegły rok, oraz budżet i plan pracy na rok następny.


78. Rocznica Mordu Katyńskiego
i 8. Rocznica Tragedii Smoleńskiej


AGanczak-AAA

Wiosną 1940 r. na rozkaz Sowieckiego Biura Politycznego i Jozefa Stalina, sowiecka tajna policja NKWD dokonała skrytobójczego mordu na polskiej elicie. Strzałem w tył głowy zabito około 22 tys. polskich więźniów wojennych, oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej i intelektualiśtów zmobilizowanych na czas wojny. Zostali zakopani w masowych dołach w różnych miejscach na terenie Związku Sowieckiego, z których nie wszystkie zostaly jeszcze odkryte. Najwcześniej został odkryty las katyński pod Smoleńskiem. Katyń stał się symbolem mordu, odnoszącym się do wszystkich ofiar we wszystkich miejscach tej masakry.

10 kwiatnia 2010, w niezbadanej dotąd katastrofie polskiego samolotu rządowego pod Smoleńskiem, zginęła cała 96 osobowa delegacja z prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i małżonką Marią oraz polską elitą państwową, udającą się do Katynia, aby oddać hołd pomordowanym w 70 rocznicę masakry.

Uroczystości upamiętniające 78 rocznicę Mordu Katyńskiego i 8 rocznicę Tragedii Smoleńskiej, zorganizowane przez Okręg Toronto KPK, odbyły się 15 kwietnia 2018.

O godz.11:00 w kościele Św. Kazimierza odprawiona została uroczysta msza św.

AGanczak-0210

Po mszy św. nastąpił przemarsz ulicą Roncesvalles Ave, prowadzony przez komendanta Pl.114 SWAP Krzysztofa Tomczaka w kierunku pomnika Katyńskiego, gdzie złożone zostały wieńce. Ceremonię prowadził prezes KPK OT Juliusz Kirejczyk, a wartę honorową, z okolicznościowym emblematem, pełnili harcerze ze szczepu "Millenium" ZHR.

AGanczak-0253

AGanczak-0279

AGanczak-0294

AGanczak-0298

Wieńce pod Tablicą Smoleńską złożyli Konsulat Generalny RP, posłowie federalni i ontaryjscy Partii Liberalnej, przedstawicieli Partii Konserwatywnej i Polonia dla Prawa i Sprawiedliwości. Pod Pomnikiem Katyńskim - Rodzina Katyńska, Konsulat Generalny RP, posłowie federalni i ontaryjscy Partii Liberalnej i Konserwatywnej, Kongres Polonii Kanadyjskiej, Okręg Mississauga KPK, Związek Narodowy Polski w Kanadzie ZG i Gmina 1, Stowarzyszenie Inżynierów Polskich, Związek Harcerstwa Polskiego, Stowarzyszenie Polskich Kombatantów Koło 20, Royal Canadian Air Force Association „Warszawa” #430, Royal Canadian Legion Br. 621 im. W. Andersa, Koło Pań „Nadzieja”, Towarzystwo Warszawskie, „Copernicus Lodge”, i na końcu organizatorzy uroczystości, Okręg Toronto KPK.

AGanczak-0349

AGanczak-0423

AGanczak-0430

AGanczak-0455

AGanczak-0459

AGanczak-0461

AGanczak-0467

AGanczak-0485

AGanczak-0507

AGanczak-0521

AGanczak-0550

Z powodu marznącego deszczu ze śniegiem i przenikliwego wiatru dalszy ciąg programu przebiegał w sali parafialnej kościoła św. Kazimierza, dokąd powrócono po złożeniu wieńców.

W uroczystości wzięłi udział przedstawiciele konsulatu RP, kongresu, wladz miejskich, posłowie federalni i ontaryjscy i organizacje polonijne.

W przemówieniach domagano się, aby Rosja przyjęła odpowiedzialność za zbrodnię katyńską. Odczytane zostaly listy od przywodcow rzadowych Kanady i Ontario. Zakomunikowano, ze poprzedniego dnia zostal złożony wniosek o przyjęcie przez Parlament Prowincji Ontario rezolucji uznającej Zbrodnię Katyńską za ludobójstwo.

Poseł federalny Partii Liberalnej Arif Virani wzruszyl autorkę tego artykułu, kiedy skierował uwagę słuchających w jej strone, mowiąc, ze kiedy szli razem w marszu, poznał jej osobistą tragedię utraty ojca w Katyniu, w wieku zaledwie dwóch miesięcy.

Krystyna Sroczyńska
Fot. Aniela Gańczak


Dzień Jana Pawła II w Toronto


2 kwietnia 2018 przed Ratuszem Miejskim (City Hall) w Toronto obchodzono Dzień Jana Pawła II, ustanowiony przez Parlament Kanady w 2015r.

Chris Korwin-Kuczynski oglosil Paradę Jana Pawla II w Toronto w 2019r.

(Zdjecia Maria Świętorzecka)


Annals of Digital Archaeology


On 22 of February 2018 the Toronto Chapter of the Association of Polish Engineers in Canada organized a free seminar in English presented by prof. Zbigniew Stachniak from Dep. Of E.E. and Computer Sciences at York University titled: Annals of Digital Archaeology

In 1973, a Toronto-based electronics company Micro Computer Machines (MCM) announced the world's first microprocessor-powered personal computer ~~ the MCM/70. Because MCM was the earliest company to commercially offer a versatile computer for personal use, it was also among the first firms to wrestle with the issue of defining personal computing and to offer personal software for PCs. But what exactly was that personal software about at a times when "personal software" was not even an academic term?

Only a small collection of such MCM  software was known to survive until a former MCM emploee donated over thirty magnetic tapes with MCM software recorded on them. Because of potential historical significance of information stored on these tapes, in 2016 York University Computer Museum initiated an MCM/70 software recovery project. As was the case with deciphering the cuneiform writing found on Sumerian clay tablets created thousands of years ago, breaking the MCM tape storage code resulted in the recovery of truly remarkable information.

The lecture by prof. Stachniak can be viewed at the following link: http://www.infopol.com/sip/prof_Stachniak_lecture_.mp4 (1.2 GB)dig_arch_02

Archeologia cyfrowa


W czwartek 22 lutego 2018 w Toronto mialo miejsce seminarium p.t. "Annals of Digital Archaeology " - Archeologia Cyfrowa. Prezentację w j. angielskim przedstawił prof. Zbigniew Stachniak z wydzialu “Electrical Engineering and Computer Science” na York University.

W 1973 r. firma elektroniczna Micro Computer Machines (MCM) z siedzibą w Toronto zaprezentowała pierwszy na świecie komputer osobisty -- MCM/70. Ponieważ MCM było najwcześniejszą firmą oferującą komercyjną sprzdedaż PCetów, była również jedną z pierwszych firm, która musiała zmagać się z problemem zdefiniowania komputera osobistego i z koniecznością zaoferowania oprogramowania osobistego (Personal Software). Ale czym właściwie to oprogramowanie osobiste miało być w czasach, gdy "komputer osobisty" nie był nawet terminem akademickim?

Przez szereg lat uważano, że tylko mała kolekcja takiego oprogramowania MCM przetrwała. Wszystko uległo zmianie gdy w 2016 r. były pracownik MCM przekazał Muzeum Informatyki na uniwersytecie York w Toronto ponad trzydzieści taśm magnetycznych z nagranym na nich oprogramowaniem MCM. Ze względu na potencjalne duże historyczne znaczenie informacji nagranych na tych taśmach, muzeum zainicjowało project odzyskiwania oprogramowania MCM/70. Tak jak w przypadku odszyfrowania pisma klinowego znalezionego na sumeryjskich tabliczkach, które powstały tysiące lat temu, łamiąc kod zachowywania danych na taśmach MCM pozwoliło na odzyskanie naprawdę niezwykłych informacji.

Zbigniew Stachniak is an associate professor in the Department of Electrical Engineering and Computer Science at York University. His main research areas are artificial intelligence, history of computing, and history of mathematics. He is an author of several books on these subjects. Since 2002, he has been curating the York University Computer Museum.Opłatek inżynierów w Toronto

Fot. Janusz Niemczyk

Fot. Janusz Niemczyk


Spotkanie opłatkowe SIP Oddziału Toronto mialo miejsce w sobotę 6 stycznia 2018. Mróz był trzaskający, a mimo to dolna sala domu SPK przy 206 Beverley St. szybko się zapełniła.

Najważniejszą częścią spotkania oplatkowego jest oczywiście łamanie się opłatkiem. Modlitwę przed opłatkiem odmówił o. Janusz Jajeśniak OMI, proboszcz parafii Sw. Stanisława Kostki, który niedawno przybyl do Toronto z Ottawy. Prowadząca spotkanie, przewodnicząca SIP OT Krystyna Sroczyńska, zachęciła wszystkich do chodzenia do kościola Św. Stanisława, niezależnie od tego jak daleko mieszkają. Parafia św. Stanisława Kostki, powstała w 1911r., jako pierwsza polska parafia w Toronto i okolicach, potrzebuje naszego wsparcia i uczestnictwa i tu możemy śpiewać polskie kolędy.

Na spotkanie przyjechały koleżanki i koledzy z Oddziałów Toronto i Mississauga SIP wraz ze swoimi rodzinami i przyjaciółmi. Zarząd Główny SIP reprezentował kol. Jan Cytowski, wiceprezes. Państwo Elżbieta i Andrzej Sochaj, właściciele firmy „Cyclone”, to Oddział Mississauga. Z Zarządu SIP OT, obok przewodniczącej, byli kol. Janusz Majerski, wiceprzewodniczący i sekretarz w jednej osobie oraz kol. Maria Świętorzecka, filar biuletynu SIP „New Link”, a z Komisji Rewizyjnej, przewodniczący kol. Janusz Niemczyk i kol. Leszek Dżbik. Kol. Piotr Huryn, swoją obecnością po latach nieobecności, przypomniał historyczne już czasy kursów komputerowych, prowadzonych w Stowarzyszeniu dla nowoprzybyłych inżynierów, w latach 80-tych ubiegłego stulecia, przez „Braci Hurynów”.

„Jak Trzej Królowie w świętą noc” każdy przyniósł w darze świąteczne przysmaki na wspólny stół.

Zawitali także reprezentanci organizacji kongresowych, jak prezes KPK OT Juliusz Kirejczyk, komendant Pl.114 SWAP Krzysztof Tomczak, prezes II Korpusu 8 Armii Stefan Podsiadło wraz z małżonkami, prezes Kola 20 SPK Zofia Śliwińska, prezes Kola Pań „Nadzieja” Aniela Gańczak ze swoimi Paniami, reprezentacja Gminy 1 ZNPwK i wielu miłych gości, zaprzyjaźnionych ze Stowarzyszeniem. Niektórzy pozostali na spotkaniu, inni pojawili się, aby złożyć życzenia.

Nastąpił czas kolędowania. Śpiewali wszyscy. Ktoś gromko zawołał: - Jak dobrze usłyszeć polskie kolędy! Powtórzmy więc jeszcze raz - chodźmy do polskich kościołów. Teresa Mazurek z akordeonem i Mariola Frąckowiak ze skrzypcami grały przepięknie. Ten znakomity duet znany jest w świecie polonijnym od wielu lat, a w Stowarzyszeniu zagościł po raz trzeci.

Muzyka, śpiew i obok kolęd melodie z dawnych lat, wśród słodkich i mniej słodkich smakołyków, wypełniły spotkanie opłatkowe Oddziału Toronto Stowarzyszenia Inżynierów Polskich (rok zalożenia 1941), które niedawmo obchodziło swoje 75 lecie.

Krystyna Sroczyńska SIP OT.

Marek Goldyn FOTO - Euro Canada News Marek Goldyn FOTO - Euro Canada News Marek Goldyn FOTO - Euro Canada News

Jesienny piknik SIP


Oddział Mississauga i Oddział Toronto przy wsparciu Zarządu Głównego SIP zapraszają członków, rodziny i przyjaciół ze wszystkich oddziałów na jesienny piknik SIP.

Sobota 23 września 2017 od godz. 13:00 do ... zanim zapadnie zmrok. Park im. I. Paderewskiego Hwy 27, Vaughan.

Wszyscy przynoszą sałatki, łakocie i desery – reszta organizatorzy.

Park, sala hetmańska, dostęp do zaplecza - zawdzięczamy Placówce 114 SWAP wraz z komendantem Krzysztofem Tomczakiem.

Zapraszamy bez względu na pogodę. Jest zadaszenie i piękna sala w razie niepogody.

Krystyna Sroczyńska
Slawomir Basiukiewicz
Hieronim Teresiński

Spotkania członków SIP OT


Wznawiamy tradycyjne spotkania wszystkich członków SIP OT w ostatnie czwartki kazdego miesiaca.

Najblizsze spotkanie odbęd zie się w czwartek 28 września 2017 o godzinie 18:45 w budynku SPK przy 206 Beverley St. Każdy indywidualnie zamawia cos do jedzenia lub picia we wspólnym gronie w restauracji.

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów Oddziału Toronto oraz inne oddziały.

Zarząd SIP OT:
Krystyna Sroczyńska
Janusz Majerski
Kazimierz Babiarz
Marisz Kalisiak,
Maria Świętorzecka,
Jan Jekiełek

Zdjęcia i ciekawostki z Filipin i WietnamuKolega Paweł Polak kiedyś pracował w Toronto, a teraz od wielu lat przebywa w Wietnamie. Od czasu do czasu przysyła pozdrowienia. Dzisiaj nie tylko pozdrowienia, ale długi sympatyczny, pełen uśmiechów list ze zdjęciami.

Wielki Piknik Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie „Na początek lata”


Sobota, 24 czerwca 2017 r., Park im. Ignacego J. Paderewskiego – 9700 Hwy 27


Dla członków i przyjaciół Stowarzyszenia - coroczne rodzinne spotkanie w pięknym parku Paderewskiego – na świeżym powietrzu, bez względu na pogodę – jest kuchnia, zadaszenie, dużo miejsca, dla chętnych boiska sportowe.

Organizatorami są Odział Toronto i Odział Mississauga przy wsparciu Zarządu Głównego,

Wstęp wolny – dzięki uprzejmości Komendanta Placówki 114 SWAP.

Przynosimy sałatki i łakocie – desery.

Krystyna Sroczyńska
Sławomir Basiukiewicz

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze


Czwartek, 1 czerwca 2017 r., godz 19:00

Zmarł Jacek Zlahoda


W środę 8 marca 2017 zmarł nasz Kolega Jacek Zlahoda, niezwykle oddany, długoletni członek Stowarzyszenia Inżynierów Polskich, pełniący różne funkcje na przestrzeni lat, ostatnio członek Komisji Rewizyjnej Oddziału Toronto SIP.

Jacek był bardzo wycieńczony i wyniszczony trwającą od dawna chorobą serca, leczeniem i ubocznymi skutkami. Jego ostatnie lata były nieustannym cierpieniem. Mial trudności z mówieniem, chodzeniem, nie mógł jeść, niewiarygodnie wychudł i był bardzo słaby. Przez ostatnie dni męczyło go przeziębienie, gorączka i kaszel.

Zmarł w domu, spokojnie, w ramionach żony Anety.

Żegnaj Drogi Jacku !


Wspomnienie J. Niemczyka

Prezentacja: Computer security


Czwartek 16 lutego 2017, godz 19.00

Oddział Toronto Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie zaprasza na prezentację Renaty Lach p.t. "COMPUTER SECURITY - how to protect our computers from viruses, malware, Trojans, ransomware".

Renata Lach jest absolwentką Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Od wielu lat pracuje w dziale Informatycznym w przemyśle farmaceutycznym w Toronto.

Będzie to powtórzenie, cieszącej się dużym zainteresowaniem, prezentacji przedstawionej w ub. roku w Oddziale Mississauga SIP.

Pani Renata Lach uzupełniła i wzbogaciła swoje oryginalne materiały, które po prezentacji mogą być wysłane na życzenie indywidualnych słuchaczy.

Prelekcja odbędzie się w języku polskim, wspomaganym angielskim słownictwem komputerowym i angielskimi opisami przeźroczy, w czwartek 16 lutego 2017 o godzinie 19.00 w domu SPK przy 206 Beverley St. Toronto ON M5T 1Z3.

Zapraszamy wszystkich, którzy nie mieli możliwości być wcześniej na tej bogato ilustrowanej prezentacji lub chcieliby uczestniczyć ponownie i utrwalić uzyskaną wiedzę.

Restauracja SPK ze smacznymi i niedrogimi daniami, będzie czynna jak w każdy czwartek od godz. 18.

Wstęp wolny. Kawa od organizatorów.

„Opłatek” w TorontoW sobotę 14 stycznia 2017 r. członkowie Stowarzyszenia Inżynierów Polskich Oddziału Toronto, wraz z kolegami z innych oddziałów i gośćmi, spotkali się na „Opłatku” w domu SPK. Na świąteczne ucztowanie każdy przyniósł coś w darze na wspólny stół.

Na spotkanie przybyło wielu znakomitych gości aktywnie uczestniczących w życiu polonijnym, ale gościem honorowym było nowonarodzone Dzieciątko Boże, któremu oddano chwałę poprzez modlitwę, łamanie się opłatkiem i przepiękne kolędowanie.


Modlitwę przed opłatkiem odmówił prezes Kongresu Polonii Kanadyjskiej Władysław Lizoń. Chór „Novi Singers” i z nimi przy fortepianie Maestro Maciej Jaśkiewicz, przynieśli w darze muzykę i śpiew. Na akordeonie grała Teresa Mazurek, na skrzypcach Mariola Frąckowiak.

Muzyka i śpiew i wesoła nieprzerwana uczta wypełniły całe spotkanie. Na stolach bylo jedzenia i picia w bród, a także moc słodyczy, w tym piernik przywieziony przez Marysię wprost na stół od warszawskiego Bliklego.

Torontoński chór „Novi Singers”, powołany przez Maestro Macieja Jaśkiewicza, powstał we wrześniu 2014 roku. Od pierwszego koncertu chór odnosi ogromne sukcesy i wywołuje spontaniczne owacje. „Novi Singers” śpiewają pieśni tradycyjne, religijne, patriotyczne i lekkie piosenki w języku polskim. Sięgają też po utwory nowoczesne i międzynarodowe. Chór nieustannie rośnie i wzbogaca swój różnorodny repertuar.

Teresa Mazurek i Mariola Frąckowiak uświetniły i uprzyjemniły spotkanie muzyką świąteczna, wplatając tu i tam wesołe melodyjki z dawnych lat. Ten znakomity duet akordeon i skrzypce znany jest w świecie polonijnym od wielu lat.

Dzięki kolędom w wykonaniu znakomitych artystów i bogatemu kulinarnemu wkładowi wszystkich uczestników, tegoroczny opłatek zdobył miano najlepszego. Cieszy to organizatów Opłatka, szczegolnie na zakończenie jubileuszowego roku 75 lecia SIP.

Krystyna Sroczyńska

Fot.: Kazimierz Babiarz, Leszek Dżbik, Jadwiga Ferens, Marysia Swiętorzecka.

75 lat Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w KanadzieW tym roku Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie (SIPwK), jedna z najstarszych organizacji w Kongresie Polonii Kanadyjskiej, obchodzi swój jubileusz 75 lecia. Z tej okazji Oddział Toronto SIPwK zorganizował wyjątkowo uroczyste "Wine and Cheese Party", które odbyło się 25 listopada w Konsulacie RP w Toronto, dzięki uprzejmości Konsula Generalnego RP Pana Grzegorza Morawskiego.

Na spotkanie zaproszeni zostali członkowie wszystkich oddziałów SIPwK oraz goście reprezentujący organizacje kongresowe i techniczne. Głównym mówcą wieczoru był Maciej (Mark) Zaremba, P.Eng., długoletni zasłużony członek i były przewodniczący SIP Oddzialu Toronto oraz prezes ZG SIP w latach 1986-88.
√Oficjalne wystąpienia rozpoczęły się po poczęstunku koktajlowym, które poprowadziła Krystyna Sroczyńska przewodnicząca SIPwK Oddział Toronto. Zaprezentowani zostali członkowie zarządu OT: Mariusz Kalisiak - wiceprzewodniczący, Janusz Majerski - sekretarz, Kazimierz Babiarz - skarbnik, Maria Świętorzecka - dyrektor, Janusz Niemczyk - Komisja Rewizyjna. Następnie zostali przedstawieni goście honorowi: Magdalena Borowska - Konsul RP i Jan Cytowski – Przewodniczący Rady Polonii Świata oraz władze SIPwK w osobach: Jerzy Bulik – przewodniczący Rady i jednoczesny przewodniczący Oddziału Kitchener, Hieronim Teresiński - prezes ZG SIP, Andrzej Felinczak – przewodniczący Oddziału Hamilton i Sławomir Basiukiewicz – przewodniczący Oddziału Mississauga, a także byli przewodniczący SIP OT obecni na przyjęciu.

Obecni członkowie Stowarzyszenia, to w większości osoby, które przybyły do Kanady w ostatnim trzydziestoleciu, ale są też starsi, którzy pamiętają najwcześniejsze lata i współpracowali z założycielami Stowarzyszenia. Z dużą radością witano zasłużonego i najstarszego aktywnego członka SIP OT, Tomira Bałuta, który wstąpił do stowarzyszenia w 1953 r., a córka Bożena jest także członkiem Oddziału Toronto.

Wśród przedstawicieli Kongresu Polonii Kanadyjskiej byli: Juliusz Kirejczyk - prezes KPK OT i były przewodniczący SIPwK OT, Zofia Śliwińska - prezes SPK Koło 20, Irena Kremblewska - Federacja Polek Ogniwo 1, Teresa Szwedo - Związek Narodowy Polski Gmina 1, Łucja Stec – prezes Funduszu Dziedzictwa Polek, Elizabeth Dragunowski Koło Pań „Nadzieja”, Elżbieta Łyszkiewicz – Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Michał Kustra – Polska Inicjatywa Studentów w Kanadzie, Anna Alwast – Fundacja A. Mickiewicza i Kazimierz Chrapka – prezes Fundacji W. Reymonta. Obecni byli także reprezentanci mediów polonijnych oraz przedstawiciele świata sztuki i muzyki: Toronto Sinfonietta, Novi Singers, Chór Symfonia.

Konsul Magdalena Borowska przywitała i pozdrowiła zebranych oraz wyraziła słowa uznania, mówiąc, że „tak ważna rocznica świadczy o tym jak istotną rolę odegrało SIPwK w zakresie promocji polskich instytucji i technologii na terytorium Kanady”.


Hieronim Teresiński prezes ZG SIPwK zreferował szeroką działalność skupiającą się na współczesnych potrzebach i zainteresowaniach członków, jak kontakty zawodowe, poszukiwanie pracy i prezentacja swoich doświadczeń i wiedzy poprzez sympozja, seminaria i konferencje. Na zakończenie wystąpienia odczytał listy gratulacyjne od prof. Andrzeja Nowaka z Uniwersytetu Nebraska i prezesa Rady Polskich Inżynierów Ameryki Północnej oraz od Janusza Romańskiego prezesa „Polonia Technica” USA. Prof. A. Nowak uważa, „że na skutek wieloletniej izolacji geopolitycznej Polski głównym celem łączącym Polskę i Polonię jest sprawa działania na rzecz rozwoju innowacji i przeskoczenia progów technologicznych w Polsce”. J. Romański życzy „aby plany i zamiary Stowarzyszenia spełniały się dla dobra profesjonalnej społeczności inżynierskiej w Kanadzie oraz dla najlepiej pojętego interesu i rozwoju naszej Ojczyzny Polski”.

Jan Cytowski, przewodniczący RPŚ zauważył, że aby wyobrazić sobie, co oznacza 75 lat, najlepiej pomyśleć, że w przyszłym roku Kanada będzie obchodzić swoje 150-te urodziny. Uważa, że tak renomowana organizacja powinna znaleźć się w Radzie Polonii Świata i wnieść swoje doświadczenie do tej światowej organizacji polonijnej.

Przewodniczący oddziałów Mississauga i Hamilton krótko opowiedzieli o działalności na swoim terenie. Na terenie Oddziału Kitchener odnotowano istotne wydarzenie, jakim było nadanie przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę nominacji profesorskiej nauk technicznych dla jednego z członków Oddziału, prof. Grzegorza Glinki z Uniwersytetu w Waterloo.

Wykład na temat historii Stowarzyszenia wygłosił w języku angielskim Maciej (Mark) Zaremba P.Eng., zwracając szczególną uwagę na to, że osiągnięcia polskich inżynierów były już znane w Kanadzie przed powstaniem Stowarzyszenia, gdyż wielu zasłużonych Polaków pozostawiło po sobie trwałe ślady, jak: Charles Blaskowitz, Alexander Kierzkowski czy też Kazimierz Gzowski. Naturalna potrzeba zjednoczenia polskich inżynierów nastąpiła w czasie II wojny światowej po przyjeździe do Kanady w 1941 roku członków Stowarzyszenia Techników Polskich z Anglii, którzy mieli wspomóc przemysł wojskowy na potrzeby armii sprzymierzonych. W maju 1941 roku w Ottawie zawiązał się komitet założycielski. Powstały oddziały w Montrealu, Ottawie i Toronto. Po prezentacji historii Stowarzyszenia Maciej Zaremba podzielił się historią swojej kariery zawodowej i organizacyjną, inspirowaną przez swego ojca, Jana, prawnika z wykształcenia, który w Kanadzie wykonywał zawód kreślarza, pracując z innymi polskimi inżynierami, a w stowarzyszeniu organizował słynne comiesięczne herbatki.
Występ artystyczny Anny Kołosowski, absolwentki wydziału muzycznego UofT, laureatki Alumni Award i wielu innych nagród, która wykonała na flecie wariacje Fryderyka Chopina na motywach Bisseta, zakończył część oficjalną. Na fortepianie akompaniował Maestro Maciej Jaśkiewicz, dyrygent, dyrektor muzyczny i założyciel Toronto Sinfonietta oraz wielu chórów i orkiestr.

Wieczór w gościnnych progach konsulatu RP wypełniły rozmowy towarzyskie, wspomnienia i nowe znajomości przy poczęstunku i lampce wina. Była to sympatyczna okazja do kontaktów ze starymi i nowymi znajomymi. Szczególną atmosferę stworzyły fantazje jazzowe na fortepianie wykonywane przez Philipa Mus, studenta Wydziału Mechanicznego Ryerson University.

W przyjęciu uczestniczyło 100 osób!

Krystyna Sroczyńska i Maria Świętorzecka SIP OT

"Na początek lata" Doroczny PIKNIK Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie


Sobota 18 czerwca 2016 - Park Paderewskiego - 9700 Hwy 27, Vaughan

Piknik SIP odbędzie się w Parku Paderewskiego w najbliższą sobotę. My będziemy tam od godziny 12.00 - 13.00, aby wszytko przygotować. Spodziewamy się rozpocząć piknik o godz 14.00. Zapraszamy członków SIP wraz z rodzinami i przyjaciółmi. My przygotowujemy wszystko to, co na BBQ, chleb, ogorki, napoje itp.. Koleżanki i Koledzy oraz ich goście przynoszą sałatki, słodycze, napoje itp. na wspólny stół. Wstęp wolny dla członków SIP, wolne datki od gości mile widziane, ale jeśli ktoś nie chce, nie może, to nie trzeba. Do zobaczenia w Parku w sobotę 18 czerwca od około 13.00, dopóki jest nam miło razem być.

SIP OT, SIP OM, SIP ZG.

Walne Zebranie Sprawozdawcze


Walne Zebranie Sprawozdawcze Oddziału Toronto Stowarzyszenia Inżynierów Polskich 
odbyło się w czwartek 19 maja 2016 w domu Kola 20 SPK przy Beverly St.

Protokół z Zebrania

COMPUTER SECURITY - how to protect from viruses, malware, trojans


Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział Mississauga, zaprasza na prezentację Renaty Lach, absolwentki AGH, która od 16 lat pracuje w dziale informatycznym w przemyśle farmaceutycznym, a od 10 lat zajmuje się wirusami komputerowymi.

Wtorek, 12 kwietnia, godz 19:30, 2225 Meadowpine, Mississauga.

Sławek Basiukiewicz

Niechaj z nami będzie Pan - Alleluja!


Radosnych Świąt Wielkanocnych,
wszystkim Koleżankom i Kolegom oraz ich Bliskim
życzy Zarząd SIP OT

Prelekcja: nowe technologie automatycznej analizy résumé


Stowarzyszenie Inżynierow Polskich  w Kanadzie zaprasza na prelekcję p.t. "Nowe technologie automatycznej analizy résumé". Pan Krzysztof Dzikowski powie, jak przygotować résumé, aby uzyskać interview i przedstawi praktyczne przykłady.

Spotkanie odbędzie się 11 lutego w SPK przy 206 Beverley St w Toronto, o 7 wieczorem.

Opłatek SIP OTStowarzyszenie Inżynierów Polskich Oddzial Toronto zaprasilo czlonków wszystkich Oddziałów i sympatyków wraz z dziećmi i znajomymi w niedzielę 17 stycznia o godz. 15.00 na "Opłatek" w budynku SPK przy 206 Beverley.


 

Znakomity Paul Acchione znowu u nas !!!


Past Chair of Ontario Society of Professional Engineers will present...

Thur., Oct 22, 2015, 19:00
SPK Hall, 206 Beverley St., Toronto
Paul Acchione to present: Discovering an Engineer’s Replacement Value and Half-Life

Thur., Nov 12, 2015, 19:00
SPK Hall, 206 Beverley St., Toronto
Paul Acchione to present: Being the Silent Profession is No Longer an Option for Engineers

Nie można zmarnować szansy: takiego mówcy, jak Paul Acchione, nie często mamy okazję słuchać!

Kurs EXCEL


Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie - Oddział Mississauga
Dla członków i przyjaciół Stowarzyszenia, a także dla osób zrzeszonych w innych organizacjach Polonijnych rozpoczynamy KURS EXCEL.

Zaczynamy 2 Nov 2015.

6 Sesji po 2 godziny – Poniedziałki i Czwartki godz. 7 – 9 wieczorem – miejsce do ustalenia w którymś z zakładów Cyclone MFG - Mississauga – w zależności od liczby zgłoszeń. Kurs dla członków i przyjaciół SIP, dla innych organizacji Polonijnych

Excel jest częścią Microsoft Office – to spreadsheet  i ma najprzeróżniejsze zastosowania – w zależności do czego chcemy jest nam potrzebny w najróżniejszych dziedzinach  technicznych, przemysłowych i ekonomicznych . Pola są numeryczno –tekstowe, a wiec Excel można użyć do obliczeń technicznych, finansowych, księgowych, zarządzania,  budget planning,  inventory control , pricing, analyses, charts, time management, Integrating with Data Base, entering picture like files  - scans, faxes, pdfs, jpeg, into Excel

Zaletą Excel jest to, ze jest zintegrowany z innymi zastosowaniami MS Office. Kurs jest bezpłatny – korzystamy z uprzejmości A. Sochaja.

Kurs jest po angielsku – prowadzi Patrick Lagowski pracownik A. Sochaja, młode pokolenie Polaków wychowanych i wykształconych w Kanadzie – rozumie po polsku, ale mówi po angielsku

Kurs dotyczy Excel z angielską terminologią i przeznaczony jest dla  osób w Kanadzie. Pomoc w tłumaczeniu wśród polskojęzycznych uczestników jest oczywista, bo i tak wszyscy komunikujemy się po polsku. Terminologia polska – w polskiej wersji Excela lub Help. Każdy powinien mieć laptop lub tablet (iPad) z Excelem.

Uczestnictwo trzeba zgłosić e-mailem do mnie do 27 października – ilość miejsc ograniczona. Duża Sala konferencyjna w Cyclone akurat jest w remoncie, a te dostępne są małe.

Excel workshop

Three levels:
Basic: 6
Intermediate:4
Advanced: 2

- 2 days worth of material
- Monday and Thursday
- 3 weeks

○ 1 hour and a half lesson
○ 30 min Q/A

- 2 hours per session
- 12 hours of material

- Terminology, what does this terminology does for us and what is the best thing

- Encryption
- Business process
- Consolidating PDF
- Acrobat DC
- Keyboard shortcuts
- How to get the information

Workshops Topics

Excel
Beginner Functions
Intermediate Referencing Data
Advanced Applying Programming Principles to Excel
Software
Cloud Storage – OneDrive, DropBox
Microsoft Office
Collaboration Tools
Acrobat DC
Business Process - Consolidating PDFs; Encrypting Data; Buzzword Terminology
Mapping Keyboard Shortcuts

Training intended for people who are older and who did not have chance to catch up with dynamic IT technology

Nowe władze OT SIP


7 maja 2015 odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Oddziału Toronto SIP. Wybrany został nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna w składzie:

Zarząd
Krystyna Sroczyńska - przewodnicząca
Mariusz Kalisiak - 1 wiceprzewodniczący 
Jan Jekiełek - wiceprzewodniczący ds. kulturalnych
Janusz Majerski - sekretarz
Kazimierz Babiarz - skarbnik
Maria Świętorzecka - członek zarządu.

Komisja Rewizyjna
Janusz Niemczyk
Wojciech Piątek
Jacek Zlahoda
"Na zakończenie lata" - piknik Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie


12 września 2015, sobota, od godz. 1 pm- Park Paderewskiego - 9700 Hwy 27, Vaughan

Piknik SIP w Parku im. I. Paderewskiego był bardzo udany, chociaż pogoda tym razem nie dopisała. Było zimno i deszczowo, a mimo to nikomu nie spieszyło się do domu. Od 12:45 do 19:45 przewinęło się około 30 osób. Wszyscy jak zawsze włożyli dużo pracy i czasu.

Krystyna Sroczynska SIP OT
Sławek Basiukiewicz SIP OM
Hieronim Teresinski  SIP ZG

"Na początek lata" - piknik Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie


20 czerwca 2015, sobota, od godz. 12 - Park Paderewskiego - 9700 Hwy 27, Vaughan


Coroczny Wielki Piknik Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie (SIPwK)  - „Na początek lata”  Park Paderewskiego  w dniu 20 czerwca  2015  sobota  od godz. 12 do zmroku  Piknik jest coroczną imprezą integrującą dla członków, rodzin i sympatyków Stowarzyszenia  organizowaną wspólnie przez Oddziały  Toronto i Mississauga SIP. Przynosimy – dobre humory ,rodziny i przyjaciół,  sałatki i trochę deserów  Serdecznie zapraszamy wszystkie Koleżanki i Kolegów z sąsiednich oddziałów  - Toronto, Mississauga,  Hamilton, Kitchener.

Krystyna Sroczyńska – Oddział Toronto  ksroczy@yahoo.ca
Sławomir Basiukiewicz - Oddział  Mississauga e-mail: slawbas@rogers.com;
Tel.:  905-602-5814  Cell: 416-450-1477
Piknik KPK OT i Pl.114 SWAP
w Parku im. I. PaderewskiegoOd lewej: Krystyna Sroczyńska SIP OT, Stella Szustaczek FDzPwK, Halina Drożdżal KP Nadzieja, Michał Kustra PISK, Elżbieta Łyszkiewicz ZHR, Bartłomiej Habrowski ZNPwK Gm1, Krzysztof Tomczak Pl.114 SWAP, Juliusz Kirejczyk KPK OT

 

Kilkaset osób przybyło do Parku im. I. Paderewskiego w niedzielę 7 czerwca 2015 na piknik zorganizowany przez Placówkę 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej i Okręg Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej. Na tym pikniku organizacje zrzeszone w KPK OT miały okazję do zaprezentowania siebie w krótkim wystąpieniu oraz promowania swojej działalności przez cały dzień poprzez ulotki, fotografie, informatory i szyldy.

Stary Testament często znajduje odzwierciedlenie w kazaniach o. Jana Szkodzińskiego OMI. Zauważa on w parku wiele podobieństw do czasow biblijnych. Dostrzegł je w homilii wygłoszonej podczas mszy św. w tym dniu. Podkreślił też, że był to dzień Bożego Ciała.

Oficjalne otwarcie, powitanie przez komendanta Pl.114 SWAP Krzysztofa Tomczaka i wystąpienie prezesa KPK OT Juliusza Kirejczyka, oraz prezesów organizacji kongresowych, nastąpily po mszy św. Wystąpili prezesi lub wiceprezesi kilku organizacji: Związek Narodowy Polski w Kanadzie (ZNPwK) Gmina 1, Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie (SIP) Oddział Toronto, Fundusz Dziedzictwa Polek w Kanadzie (FDzPwK), Koło Pań “Nadzieja”, Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej w Kanadzie (ZHR), Polska Inicjatywa Studentów w Kanadzie (PISK).
Popołudnie wypełnił występ artysty polskiej estrady Andrzeja Rosiewicza. Wodzirej, konferansjer, mistrz ceremonii doprowadził widownię do śmiechu. Zaprosił liczny korowód piknikowiczów do poloneza, po raz pierwszy w parku. Śpiewał, tańczył, żartował. Miał w repertuarze stare przeboje i aktualności. Rzucał je mimochodem, nie czekając na oklaski. “Co panią męczy? Kolory tęczy”. Publiczność pęka ze śmiechu, a on, już poważny, Bogdana Łabęckiego wspomina, prezydenta elekta do parku zaprosić proponuje. Zdecydowanie jest to ulubieniec wielu. Na zakończenie swojego występu, przy rozbawionej widowni, otrzymał z rąk komendanta Pl. 114 dyplom Honorowego Wójta Parku im. Paderewskiego.
Piknik był dla każdej organizacji okazją do wspólnego spędzenia czasu. Największą uwagę przyciągało atrakcyjne stoisko pełnych entuzjazmu studentów. Na świeżym powietrzu, przy idealnej pogodzie, z ulubionymi gorącymi potrawami z kuchni lub własnymi przysmakami przyniesionymi z domu, był to piknikowy raj! Był to raj dla dorosłych i dla dzieci oraz dla rozhasanych, lecz grzecznych psów. Dla dzieci organizatorzy przygotowali atrakcje przewidziane na piknik w Dniu Dziecka, który z powodu deszczu się nie udał. Dopełnieniem miłego dnia była zabawa taneczna z zespołem "Bella Villa Band".

Krystyna Sroczyńska
Fotografie: Iwona Kirejczyk


Mini-conference

Issues and Challenges Facing Ontario Engineers

Association of Polish Engineers in Canada in partnership with Ontario Society of Professional Engineers and IEEE Toronto Engineering & Human Environment Chapter

Issues and Challenges Facing Ontario Engineers

Thursday 14 May 2015 starting at 19:00
SPK Hall 206 Beverley St, Toronto (1 block S of St. George & College)

Free parking available on premises.
Restaurant opens at 18:00

Paul Acchione, Past Chair of Ontario Society of Professional Engineers will address several topics including:
  • Present-day engineering employment prospects and trends
  • Hiring and recruitment perceptions of engineering employers and internationally trained engineers
  • Improving skills to better match specialized employer needs
  • Ways of reducing underemployment among engineers in Ontario

Presentation will be followed with our usual dynamic Q&A session
Ś.p. Jerzy Słubicki (1925-2015)


Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 11 maja 2015 o godz. 2 rano, w Toronto East General Hospital, po czterech tygodniach pod opieką uśmierzającą bóle, zmarł kol. Jerzy Słubicki, czlonek SIP OT, XXXVI prezes Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie SIP (ówczesne Stowarzyszenie Techników Polskich STP) w okresie od 27 października 1984 do 25 pażdziernika 1986, współautor poprzedniego statutu Stowarzyszenia, obowiązującego do roku 2014.  

Jerzy Słubicki urodził się w Warszawie 1 maja 1925. Weteran II Wojny Światowej, brał udział w Powstaniu Warszawskim w 1944 r. Wyemigrował do Anglii, gdzie skończył studia z dyplomem inżyniera mechanika. Ożenil się w Londynie w 1954 r. i wraz z żoną Marią wyemigrowal do Kanady w 1955 r. Pracował przez wiele lat w Ontaryjskim Ministerstwie Transportu. Był członkiem PEO (dawniej APEO).

Pasjonował się historią, filmem i podróżami. Po mistrzowsku pisał. Spędzał letnie sezony z rodziną i przyjaciółmi w swoim domu w Barry’s Bay. Miał córkę Annę i syna Krzysztofa oraz czworo wnuków. 

Uroczystość pożegnalna odbędzie się w: 
Annunciation of the Blessed Virgin Mary Parish,  3 Combermere Dr., North York,
o godz. 10:00 rano w piątek 15 maja 2015.

Zamiast kwiatów można składać donacje na “Covenant House”, lub “the Polish Studies Fund at the University of Toronto”.
Link dla “Polish Studies” - https://donate.utoronto.ca/give/show/83

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie.


Globe & Mail: SLUBICKI, Jerzy George
SIP w Parku Paderewskiego


17 maja niedziela  -  71 rocznica Bitwy o Monte Cassino.
Park otwarty od 9 rano do zmroku. Oficjalne uroczystości z mszą św o godz. 12.

7 czerwca niedziela  -  Piknik KPK OT.
SIP ma swoje stoisko. Cały dzień.

20 czerwca sobota  -  Piknik SIP.
Impreza dla członków, rodzin, przyjaciół i sympatyków.
BBQ, jedzenie i picie. Muzyka, wystawy i eksponaty. Zabawa taneczna? Od nas zależy, jak będzie.
Ś.p. Michał Adamski (1928-2015)
Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w środę 15 kwietnia około11:00 rano w wieku 86 lat po długiej i ciężkiej chorobie zmarł kol. Michał Adamski, członek Oddziału Toronto Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie. Najbardziej znany był ze spotkań w domu SPK połączonych z wyświetlaniem filmów fabularnych i reportaży o bogatej i różnorodnej tematyce, z których wiele było Jego własnej produkcji z podróży po całym świecie i uczestnictwa w wydarzeniach polonijnych.

Pozostawił po sobie żonę i dwie córki. 

Msza św. odprawiona będzie w poniedziałek 20 kwietnia o godz. 10:30 w kościele St/ Bonaventure przy 1300 Leslie St.

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym.

Zarząd SIP OTRadosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego
życzy Zarząd SIP OT


Dzień liczby Pi - wykład dr. Prałata

 

March 14 marks the Pi Day celebration around the world to match the first digits of the Pi (3.14), “one of the most exciting numbers in mathematics”.

On March 26, 2015 the Association of Polish Engineers in Canada hosted the event to celebrate Pi Day in the Polish Combatants Hall, located at 206 Beverley St. in Toronto, with the lecture, fresh pies, prizes and discussion.

The spectacular presentation on Pi was given by dr. Pawel Pralat, Associate Chair for Research Department of Mathematics Ryerson University, who also funded Pi Day prizes and irresistible pies.

Great presentation, great event, great SUCCESS !!!
Thank you Dr. Pralat!!!

 

 


Dr. Paweł Pralat

Żołnierze Wyklęci - uroczystości 1 marca


Godzina 11 
Msza Swieta w intencji poleglych i zyjacycych „Zolnierzy Wykletych” odprawiona bedzie w kosciele Sw. Stanislawa Kostki przy 12 Denison Ave w Toronto o godz. 11-tej.
Godzina 13
Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Toronto zaprasza na uroczyste złożenie wieńca pod Pomnikiem Katyńskim w niedzielę 1 marca 2015 o godzinie 13.00 dla oddania  hołdu niezłomnym bohaterom antykomunistycznego podziemia, mordowanym i katowanym za obronę naszej niepodległo ści
Godzina 14 Stowarzyszenie Polskich Kombatantow Kolo nr. 20 zaprasza na uroczystosc organizowana celem uczczenia pamieci "Zolnierzy Wykletych", w niedziele 1 marca 2015 w domu   SPK przy 206 Beverley St. w Toronto Ont. Poczatek godz. 14-ta. Od godziny 12:00 otwarta bedzie restauracja SPK
W programie:
Okolicznosciowy referat
Koncert fortepianowy
Wiersze Zbigniewa Kabaty
Otwarcie tematycznej wystawy "Wilczym Tropem" organizowanej przez "Klub Gazety Polskiej"GTA w Toronto.
Wstep wolny.

Opłatek SIP OTW niedzielę 11 stycznia o godz. 17.00 w budynku SPK przy 206 Beverley St. na górnej dużej sali, spotkaliśmy się na tradycyjnym opłatku. Wieczór upłynął przy kolędach z taśmy i rozmowach. Górę nad śpiewaniem kolęd wzięły ożywione rozmowy w grupach, zwłaszcza na tematy polityczne, zawsze popularne. Wszyscy przynieśli coś dobrego do jedzenia i picia na wspólny stół. Zawitali do nas goście z Oddziału Mississauga SIP, Stowarzyszenia Zawodów Medycznych i Polskiej Inicjatywy Studentów w Kanadzie. Najlepsze życzenia radosnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz Szczęśliwego Nowego Roku
wszystkim członkom SIP i ich Rodzinom

składa 

Rada i Zarząd SIP

Obchody Święta Niepodległości
w SPK w Toronto


W środę, 12 listopada, w budynku polskich kombatantów na Beverley St. w centrum Toronto panu posłowi Jesse Flisowi został wręczony Order Polonia Restituta (Order Polonia Restituta jest drugim najwyższym polskim państwowym odznaczeniem cywilnym po Orderze Orła Białego). W uroczystości uczestniczyło kilku czlonków Stowarzyszenia Inżynierów Polskich.

Jesse Flis jest honorowym członkiem Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie.

Posła Jesse Flisa wraz ze zmarłym niedawno senatorem Haidaszem można nazwać ojcami chrzestnymi polskiej posolidarnościowej fali emigracji przybyłej do Kanady. To oni dwaj spowodowali, że ówczesny rząd federalny zmienił szereg przepisów imigracyjnych. Rząd kanadyjski zmienił te przepisy wtedy na korzyść Polaków rozsianych po różnych krajach, w tym i w Kanadzie. Później korzystali z tych zmienionych przepisów inni, głównie zaś Ukraińcy, którzy przyjechali do Kanady po rozpadzie Związku Sowieckiego. Dzięki tym dwu Posłom wielu z nas się tu znalazło, w tym wielu czlonkow Stowarzyszenia Inżynierów Polskich.

Jesse Flis przybył na uroczystość ze swoją rodziną, którą przedstawił. W swoim przemówieniu opowiedział w skrócie ważniejsze fakty ze swojego życia. Urodził się w 1933 roku w prowincji Saskatchewan. Tam skończył szkołę średnią. Studia wyższe i tytuł magistra pedagogiki zdobył w Ontario. Tam też był prezesem jednej z organizacji polonijnych. Na jednym ze zjazdów polonijnych spotkał swoją przyszłą żonę. Żona posła Jesse Flisa przyjechała na zjazd z Montrealu, gdzie wówczas mieszkała. Do Montrealu rodzina żony Pana Flisa trafiła poprzez Syberię, gdzie ona, wówczas dziewięciotygodniowe dziecko, została wywieziona przez Ruskich wraz z ośmiorgiem rodzeństwa oraz z mamą i tatą. Jedno z rodzeństwa na Syberii zmarło z głodu. Kiedy pytano się mamy żony Pana Flisa, czemu nie oddała po drodze swojego dziewięciotygodniowego dziecka jakimś ludziom na wychowanie, gdzie to nowo narodzone dziecko miałoby większe szanse na uratowanie życia, ta odpowiedziała: "wychowałam ośmioro, wychowam i dziewiąte dziecko". 

Dalej opowiedział o wizycie w Toronto w marcu 2010 żony prezydenta Lecha Kaczyńskiego, pani Marii Kaczyńskiej. Jesse Flis towarzyszył pani prezydentowej w jej wizycie w Toronto. Pani prezydentowa Maria Kaczyńska została zaproszona między innymi do domu Copernicus Lodge w Toronto przy ulicy Roncesvalles. Została bardzo serdecznie przyjęta przez jego mieszkańców. Wiele osób płakało ze wzruszenia i z radości. Kiedy pani prezydentowa Kaczyńska opuszczała budynek, mieszkańcy Copernicus Lodge prosili ją bardzo, by następnym razem przyjechała ze swoim mężem, panem prezydentem Lechem Kaczyńskim. Pani prezydentowa Kaczyńska odpowiedziała: przyjedziemy, na pewno przyjedziemy. Miesiąc później oboje nie żyli. Jesse Flis powiedział: dostałem moje odznaczenie od następnego prezydenta, za co serdeczne Bóg zapłać!

Na uroczystości zostały również wręczone dwu kombatantom, panom Ludomirowi Blicharskiemu i panu Bolesławowi Chamocie, nominacje na stopnie oficerskie przez przedstawicieli polskiego rządu – konsulów, i zaproszoną na tę okazje córkę generała Andersa, panią Annę Marię Anders-Costa.

Bardzo emocjonalne przemówienia wygłosili konsulowie z Toronto i Ottawy oraz posłowie parlamentu federalnego Kanady: Ted Opitz i Władysław Lizoń. Pan Opitz wspomniał, że decyzją rządu Rosji jako karę za jego wspieranie sprawy suwerenności terytorialnej Ukrainy ma zakaz wstępu na teren Rosji. Ten zakaz, tę karę pan Opitz poczytuje sobie jako nagrodę. Pan Lizoń podzielił się swoim wspomnieniem z wizyty na największym cmentarzu żołnierzy kanadyjskich w Europie. Tam na jednym z grobów żołnierzy kanadyjskich były napisane po polsku słowa: "Jednego my go mieli, jednego stracili, co by inni żyli...".

Uwieńczeniem uroczystości był koncert w wykonaniu pianisty Janusza Bosaka, śpiewaczki Kingi Mitrowskiej i jej uczennicy młodziutkiej i utalentowanej pieśniarki Ani Wójcik. W wykonaniu tego trio szczególnie pięknie zabrzmiała irlandzka pieśń "O Danny Boy" i piosenka z musicalu "West Side Story – America" pod tytułem "Somewhere". Cóż za dobór tematu! Piosenka irlandzka "O Danny Boy" została napisana na początku dwudziestego wieku. Jest to utwór o pożegnaniu z ukochanym krajem. No i druga piosenka zaśpiewana na zakończenie koncertu i wykonana w duecie Kinga Mitrowska i Ania Wójcik przy akompaniamencie na fortepianie Janusza Bosaka zabrzmiała szczególnie. Jak może być inaczej, kiedy śpiewa się dawnym żołnierzom tułaczom, dawnym tułaczom po solidarnościowym zrywie, słowa poruszającej serca piosenki "Somewhere": "There's a place for us, Somewhere a place for us..." ("Gdzieś tam jest miejsce dla nas... gdzieś tam dla nas"). Nie gdzieś tam, tylko tu, w Kanadzie, to „Somewhere” się spełniło, między innymi właśnie dzięki Panu Flisowi.

Przytoczmy słowa „ojca chrzestnego” emigracji postsolidarnościowej w Kanadzie, b. posła Flisa: "Bóg zapłać! Bóg zapłać za piękne głosy, za koncert, za uroczystość! Bóg zapłać za długie życie naszych kombatantów, którym wręczono promocje, i za sponsorowanie imprezy przez konsulat polski w Toronto".

Janusz Niemczyk SIP OT
Fot. Marek Gołdyn

Sobota, 20 września: Piknik SIP


Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie - Oddział Toronto, Oddział Mississauga i Zarząd Główny zapraszają Członków wszystkich Oddziałów wraz z Rodzinami i Przyjaciółmi na   PIKNIK   SIP w sobotę 20 września 2014 od godz. 12 do zmroku w Parku im. I.  Paderewskiego,  9700 Hwy 27, Vaughan, Ontario - Google Maps

Nasz piknik na początku lata w Parku im. I. Paderewskiego był znakomitym wydarzeniem. Piknik na zakończenie lata niech też taki będzie. Przynosimy znowu dobre humory, sałatki, sery, owoce, napoje i desery.

To miejsce zawdzięczamy Komendantowi Placówki 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej Krzysztofowi Tomczakowi z Zarządem. www.paderewskipark.org

Andrzej Wojtala (1940-2014)


Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że po długiej chorobie, we wtorek 29 lipca, zmarł nasz Kolega Andrzej Wojtala.   Więcej...

Walne Zebranie sprawozdawcze SIP OT


Dzisiaj, w czwartek 15 maja, godz 19:00, rejestracja 18:30, Beverley St. Do zobaczenia!
Zarzad SIP OT.

Pope John Paul II Day in Ontario


Fot. Maria Swietorzecka


On April 2nd the Province of Ontario has officially celebrated its very first Pope John Paul II Day.

A special reception observing Pope John Paul II Day in Ontario has been held at the John Paul II Polish Cultural Centre in Mississauga.

It was only a few days ago that the Lieutenant Governor of Ontario signed into law Dipika Damerla's, MPP Mississauga East-Crooksville, Private Member's Bill proclaiming April 2nd as Pope John Paul II Day throughout our great province.

The law and this 1st celebration is a true mile stone in Polonia's life, culture and heritage.

Więcej...  (.doc, 16,383 kB)

Polskie studia na U of T


27 marca 2014 miało miejsce spotkanie z prof. Tamarą Trojanowską, Slavic Languages & Literature U of T, i Maciejem Zarembą, Prezesem Komitetu KPK Wspierania Studiów na U of T, na temat programu Studiów Języka Polskiego i Literatury na Uniwersytecie Torontońskim oraz konieczności włączenia się społeczności polonijnej i kanadyjskiej do pomocy w rozwoju tych studiów i wsparcia finansowego. Studia składają się z kilku poziomów językowych, bardzo renomowanych w Ameryce Północnej. Prof. Trojanowska zatrudnia kadrę akademicką z Polski. Studia oferują stopnie naukowe na poziomie bachelor, Masters i Ph.D. Absolwenci są nauczycielami języka i literatury polskiej w różnych częściach świata.

Ta doskonała, wartka i niedluga prezentacja przybliżyła słuchaczom program języka i literatury polskiej na Uniwersytecie Torontonskim, historię powstania polonistyki i wiele ciekawostek. Została wysluchana z prawdziwym zainteresowaniem i nagrodzona oklaskami. Padło wiele trafnych pytań.

30 stycznia: Opłatek - POWTÓRKA


W tym roku "opłatek" SIP OT odbył się wcześniej niż w latach ubiegłych. Spotkanie było niezwykle przyjemne i już wtedy mówiliśmy o powtórce...

Kończy się okres kolędowy. Narty się zaczęły. Przyjdźmy wszyscy do domu SPK przy 206 Beverley St. w najbliższy czwartek, 30 stycznia o godzinie 19:00 na wypełniony kolędami wieczór, przeplatany ciekawostkami ze świata nart.

W prelekcji w stylu "Show and tell”, prowadzący Sekcję Narciarską SIPwK, kol. Jan Jekielek, przedstawi najciekawsze elemeny bezpiecznego uczenia się jazdy na nartach w ciągu godzin i dni, nie tygodni i miesięcy oraz przedstawi program działalności Sekcji na bieżący sezon.

Ucztę nie do zapomnienia mieliśmy już na początku miesiąca. Może uda się teraz coś z tego powtórzyć. 

Zapraszamy Koleżanki i Kolegów wszystkich oddziałów SIP z rodzinami i przyjaciółmi.

Spotkanie opłatkoweW sobotę 4 stycznia o godzinie 16:00 w siedzibie SIP OT przy 206 Beverley St w Toronto odbyło się opłatkowe spotkanie. Uczestników przywitała Krystyna, przewodnicząca OT. Modlitwę przed opłatkiem odmówiła Halina, znana z zawiadomień telefonicznych. Łamanie się opłatkiem i życzenia były jak zawsze bardzo serdeczne. Hieronim, prezes ZG, napełnił kieliszki winem. Toasty i grupowe zdjęcia poprzedziły świąteczną ucztę. Na wspólnym stole znalazły się wyjątkowo dobrze dobrane, znakomite potrawy przyniesione przez uczestników. Były sery, śledzie, wędzony łosoś, chleby, krakersy i sucharki z rodzynkami i orzechami, sos śmietankowy, kiełbasa i kabanosy, sałatki, pierogi, szpinakowa spirala we francuskim cieście, sałatka owocowa, sernik, świąteczne ciastka i ciasteczka, soki, wino i kawa. Z radia płynęły kolędy i pastorałki. Potem było wspólne kolędowanie z muzycznym podkładem „Mazowsza”: Spotkanie przy kolędach i rozmowach przy zastawionym stole trwało do późnych godzin wieczornych. Rozstając się wszyscy uznali, że trzeba zrobić powtórkę, jeszcze w tym świątecznym sezonie.


Budowlańcy polscy w Toronto

Na początku grudnia 2013 przebywała w Kanadzie delegacja przedstawicieli przedsiębiorstw budowlanych z Polski. Delegacja przybyła na targi “Contruct Canada”.

W czwartek 5 grudnia o godzinie 18:00 w siedzibie Stowarzyszenia Inżynierów Polskich, w budynku SPK przy 206 Beverley St., miało miejsce spotkanie z polską delegacją, na które zostali zaproszeni wszyscy członkowie SIP oraz osoby zainteresowane tematyką architektury i budownictwa. Celem spotkania z SIP było nawiązanie kontaktów handlowych między Polską i środowiskiem polonijnym w Kanadzie.

Więcej...

Jesienne spotkanie SIP

w Parku im Paderewskiego
Tradycyjne "Wine and Cheese Party" Oddziału Toronto SIP, zaplanowane było w tym roku jako międzyoddziałowe "Jesienne Spotkanie SIP", organizowane przy współudziale Zarządu Głównego i Oddziału Mississauga. Zaproszone były wszystkie oddziały.

Miejsce w pięknym parku im Ignacego Paderewskiego gościnnie udostępniła nam Placówka 114 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej z komendantem Krzysztofem Tomczakiem.

Spotkanie odbywało się w sali bankietowej parku ale ze względu na piękną pogodę sporo czasu spędziliśmy na świeżym powietrzu.

W spotkaniu uczestniczyła prezes KPK, pani Teresa Berezowska, oraz prezes KPK Okręgu Toronto, pan Juliusz Kirejczyk.    Zobacz więcej fotografii...

 


Spotkanie u kol. Janka Jekielka 


Występ Edgara Suskiego na spotkaniu u kol. Jekielka w 2011 r.

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie - Oddział Toronto
zaprasza na spotkanie w ogrodzie kol. Janka Jekielka
w sobotę 13 lipca 2013 o godz. 18:00 w Toronto przy 72 Hilton Ave (1 blok na południowy wschód od Bathurst St. & St Clair Ave W).

Spotkanie uprzyjemni koncert mistrza fortepianu Edgara Suskiego.

Deszcz nie będzie przeszkodą. 
B.Y.O.B. Mile będą widziane owoce i słodkie wyroby.
Zapraszamy wszystkie Oddziały wraz z rodzinami i przyjaciółmi.


Leaders of world technology come to Toronto


The IEEE International Symposium on Technology and Society (ISTAS) is an annual international forum sponsored by the IEEE Society on the Social Implications of Technology (SSIT) to be held in Toronto, Canada, 27-29 June 2013. ISTAS13 is the annual symposium of the IEEE Society on the Social Implications of Technology (SSIT) which dates back to 1989.

ISTAS’13 presenters and panellists will address the implications of living in smartworlds – smart grids, smart infrastructure, smart homes, smart cars, smart fridges…smart people. ISTAS’13 will bring together participants sharing research, projects, and ideas about people living in smart environments. The environment around us is becoming “smarter”. Soon there will be a camera in nearly every streetlight to do better occupancy sensing and ultimately a camera in every light fixture. Many appliances and everyday products such as automatic flush toilets, faucets, and sensor-operated showers are starting to use more sophisticated camera-based computer-vision technologies.

More info: istas13.org


Walny Zjazd Oddziału Toronto SIP 


Walny Zjazd Sprawozdawczo Wyborczy Stowarzyszenia Inżynierów Polskich Oddziału Toronto odbył się 9 maja 2013 w domu SPK w Toronto przy 206 Beverley St.

W skład Prezydium weszli: kol. Kazimierz Babiarz, jako przewodniczący, i kol. Janusz Majerski, jako sekretarz. Komisja Skrutacyjna - kol. Janusz Niemczyk.

Odczytany został protokół z poprzedniego walnego zjazdu i złożone zostały sprawozdania przewodniczącej i skarbnika. Komisja Rewizyjna przyjęła sprawozdanie skarbnika po wniesieniu kilku uzupełnień i zaproponowała udzielenie absolutorium. Zjazd udzielił absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Przewodniczącą Oddziału Toronto SIP została ponownie kol. Krystyna Sroczyńska. Zaproponowała skład zarządu. Zarząd został zaakceptowany.

Skład Zarządu:
Krystyna Sroczyńska – przewodnicząca
Mariusz Kalisiak – wiceprzewodniczący
Janusz Majerski – sekretarz
Kazimierz Babiarz – skarbnik
Jan Jekielek – członek zarządu
Anna Kabzinska – członek zarządu

Zastępcy / współpraca:
Andrzej Wojtala – zastępca skarbnika
Halina Brzezinska – informacja

Komisja Rewizyjna:
Janusz Niemczyk
Wojciech Piątek
Jacek Zlahoda

 

W trakcie walnego zebrania: Krystyna Sroczyńska i Kazimierz Babiarz, który prowadził obrady.


.

Komisja rewizyjna w akcji: Jacek Zlahoda i Wojciech Piątek.


Prezydium zebrania: Janusz Majerski i Kazimierz Babiarz. W głębi Janusz Niemczyk, Komisja skrutacyjna.


Własna waluta i przemysł


Poseł Paweł Szałamacha

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie oraz KPK Okręg Toronto zapraszają na spotkanie z sekretarzem stanu w Ministerstwie Skarbu RP w latach 2006-2007, Pawłem Szałamachą. Temat: "Własna waluta i przemysł jako podstawy programu gospodarczego dla Polski". Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 6 maja, w SPK przy 206 Beverly Street o godzinie 19:00.

Pan Paweł Szalamacha jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu i College of Europe w Brugii (LLM). Współzałożyciel Instytutu Sobieskiego i jego prezes w latach 2008-2011, od jesieni 2011 poseł na Sejm RP, klub Prawo i Sprawiedliwość. Autor książki "IV Rzeczpospolita. Pierwsza odsłona"


Prelekcja:
Tragedia smoleńska. Co wiemy po trzech latach.
Inż. Janusz Bujnowski

- Jak to było możliwe; dlaczego elita polskich obywateli była zgromadzona w jednym samolocie; dlaczego instytucje państwa nie zabezpieczyły bezpieczeństwa tego lotu; dlaczego raporty nie są uznawane za wiarogodne; dlaczego dochodzenie jest dalekie od tego, jakie powinno być. Są to pytania zadawane przez wielu z nas.

W trzecią rocznicę tragedii smoleńskiej Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie zorganizowało prelekcję p.t. "Tragedia smoleńska. Co wiemy po trzech latach."

Bogato ilustrowaną prelekcję zaprezentował (25 kwietnia b.r.) inżynier lotnictwa Janusz Bujnowski, członek SIP  i wydawca magazynu LOTNICTWO, prowadzący prace dochodzeniowe w oparciu o badania niezależnych naukowców i inżynierów.

Odczyt wzbudził duże zainteresowanie słuchaczy, którzy zadawali pytania, wyrażali swoje opinie i uznanie dla poziomu wiedzy i podejścia prelegenta do tematu tej tragedii.


Obelisk


Zarząd Okręgu Toronto KPK zaprasza Polonię na uroczyste odsłonięcie obelisku z tablicą upamiętniającą ofiary tragicznej katastrofy samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem. Uroczystości odbędą się 28 kwietnia 2013 r. w Toronto. O godz. 11:00 odprawiona zostanie msza św. w kościele św. Kazimierza, po której pod Pomnikiem Katyńskim nastąpi uroczyste odsłonięcie obelisku.


Pamięć Katynia i Smoleńska


W imieniu Zarządu Okręgu Toronto Kongresu Polonii Kanadyjskiej mam zaszczyt zaprosić na uroczystości upamiętniające 73 rocznicę Mordu Katyńskiego i 3 rocznicę Katastrofy Smoleńskiej.

Uroczystości odbędą się w Toronto, w niedzielę 14 kwietnia br.

O godz. 11:00 w Kościele Św. Kazimierza na Roncesvalles będzie odprawiona msza Św. za pomordowanych w Katyniu i ofiary katastrofy smoleńskiej. Bezpośrednio po mszy św. przemaszerujemy w kierunku pomnika Katyńskiego, gdzie około godz. 13:00 odbędą się uroczystości związane z upamiętnieniem tych tragicznych wydarzeń, zapalenie zniczy, złożenie wieńców i apel poległych.

Łączę wyrazy szacunku,
Juliusz Kirejczyk
Prezes


Pan Henryk Raston nie żyje


Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że we wtorek, 12 marca 2013 o godzinie 23:25, zmarł nasz Kolega, Henryk Raston, jeden z najstarszych i najbardziej oddanych członków SIP OT, człowiek prawy i o wielkim sercu, Wielki Polak i Patriota.

Pan Henryk zmarł we śnie, w szpitalu St. Michael's, gdzie przebywał przez ostatnie dwa tygodnie w wyniku chwilowej utraty przytomności.

Od listopada przebywał w domu dla seniorów przy Sherbourne St. Jego żona Wanda przychodziła do Niego codzień i spędzała z Nim wszystkie dni. Pan Henryk bardzo cierpiał przez ostatnie dwa tygodnie, był słaby i nie mógł utrzymać się na nogach. Bezpośrednią przyczyną odejścia był skrzep, który w ostatnich dniach przeszedł przez naczynia krwionośne i zablokował jelita.

Do ostatnich miesięcy swojego życia Pan Henryk pamiętał i myślał o nas. Przekazał nam przez żonę pozdrowienia na ostatni opłatek SIP OT w styczniu.

Pan Henryk już dzisiaj nie cierpi. Odszedł na wieczny odpoczynek po ostatnim namaszczeniu.

Msza Św. za spokój duszy Ś.P. Henryka Rastona odprawiona będzie w kościele p/w Św. Kazimierza w Toronto przy 156 Roncesvalles Ave. we wtorek 26 marca o godzinie 11.00. Zamiast kwiatów można dać donacje dla The Kidney Foundation of Canada - "in memory of Henry Raston". Strona internetowa fundacji: www.kidney.ca, numer telefonu 905-278-3003. Adres żony pana Henryka: Wanda Raston, 255 Glenlake Ave, #512, Toronto Ontario, M6P 1G2.


Opłatek SIP OT


19 stycznia 2013

 

- "Bardzo dziękuję za zorganizowanie wczorajszego spotkania... Tato i ja jesteśmy wdzięczni, że Ty i Hieronim dalej poświęcacie się dla nas..." napisała Bożena.

- "Wspaniałe było to przyjęcie…Pozdr JJe"
- "Dziękujemy za miły opłatkowy wieczór... Bartosz i Hania".
- "Dobrej nocki życzę i Tobie i sobie" napisała Halina po dniu pracowicie spędzonym na opłatku.

Przed opłatkiem nadchodziły same wiadomości usprawiedliwiające nieobecność. Jeden chory, drugi chory, trzeci gdzie indziej idzie... Napełniona takimi wiadomościami, nie spodziewałam się na opłatku nikogo.

 

 

Jak było

Byli na opłatku goście z zaprzyjaźnionego oddziału SIP w Mississaudze, Sławek Basiukiewicz i Zbyszek Bałkowski, którzy są zarazem członkami ZG SIP. Zbyszek jest zastępcą sekretarza. Sławek Basiukiewicz jest przewodniczącym Oddziału Mississauga od wielu lat. Obok dużej działalności w oddziale, np. letnie pikniki w parku Valens, konferencja o kompozytach, wycieczka do firmy "Bombardier", pełni funkcje w ZG SIP, gdzie od wielu lat redaguje magazyn "New Link". Pisze artykuły i opinie na różne tematy do gazet polonijnych. Ostatnio Sławek wszedł do Funduszu Wieczystego Milenium Polski Chrześcijańskiej.

Kazimierz Babiarz i Andrzej Wojtala z zarządu Oddziału Toronto SIP, pełnią także funkcje w ZG SIP. Andrzej jest równocześnie przewodniczącym Komisji Rewizyjnej ZG KPK. Kazik przez wiele lat był w Radzie Dyrektorów Credit Union, był przewodniczącym tej Rady. Był też dyrektorem Funduszu Wieczystego Milenium Polski Chrześcijańskiej. Jacek Zlahoda jest w Komisji Rewizyjnej OT i ZG. Marysia Świętorzecka, Janek Jekiełek, Janusz Niemczyk są w ZG SIP. Marysia i Janek redagują "New Link". Janek organizuje konferencje. Marysia poprzednio pełniła funkcje w ZG KPK. Michał Adamski tworzy i prezentuje filmy z życia SIP obok wielu różnych filmów. Halina Brzezińska współpracuje z zarządem OT. Halina to prawdziwy skarb - "real keeper", jak mówią Kanadyjczycy.

Bożena Bałut jest córką jednego z obecnie już najstarszych i najbardziej zasłużonych członków. Sama należy do Stowarzyszenia dłużej niż wielu z nas. Bożena przyniosła od swojego Tatusia pozdrowienia i nie tylko pozdrowienia.

Adam i Anna Ryk znakomici koledzy, jeszcze nie w zarządzie. Hania i Bartosz D. jedni z najmilszych przyjaciół, a może już o krok jedni z nas. Pewnie o krok od zapisania się jest Andrzej L., a może też Anna S., koleżanka Haliny. Obie panie wspólnie zadbały o kolędy na opłatku. Małgosi Maye i Gary'ego nie trzeba przedstawiać. Panią Wandę Raston mieliśmy przyjemność zobaczyć i usłyszeć, jak się ma pan Henryk.

Należałoby wszystkich obecnych na opłatku przedstawić. Każdy pełni gdzieś ważną funkcję i przyczynił się do przyjemnej atmosfery. Dziękuję wszystkim za przybycie, znakomite sałatki, wędliny i inne wyśmienite produkty i słodycze oraz wszelką pomoc.

Krystyna Sroczyńska - przewodnicząca SIP OT.

.

 

 
Modelling self-organizing networks
Dr. Pawel Pralat, assistant professor at the Ryerson University, Toronto


Thursday, November 29, 2012,  19:00
206 Beverley St., Toronto

Complex, self-organizing, real-world networks are all around us, ranging from the web graph consisting of web pages and the links between them, on-line social networks such as Facebook, to protein-protein interaction networks regulating cellular physiology. Such networks are large-scale, decentralized, and evolve dynamically over time. Understanding the principles driving the organization and behaviour of complex networks is crucial for a broad range of fields, including information and social sciences, economics, biology, and neuroscience.

In this talk, I am going to discuss some typical properties of self-organizing networks by considering a few examples from real-world. I will also present a few simple models, focusing on spatial models. Such models are useful for several reasons. They deepen our understanding of the generative mechanism driving the evolution of the network. They also provide insight into superficially unrelated properties observed in these structures. I will conclude the talk with two recent applications from industry.

Dr. Pawel Pralat is an assistant professor at the Department of Mathematics, Ryerson University. Pawel received his PhD from Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland, and did his post-doctoral fellowships at University of Waterloo and Dalhousie University. In 2009, Pawel joined West Virginia University as a faculty member but after 2 years he decided to move back to Canada. Since 2006, he published 70 papers with 46 collaborators, including mathematicians, computer scientists, and social scientists. More information can be found on Pawel's website (http://www.math.ryerson.ca/~pralat/).


Znam Pawła Prałata z czasów kiedy pracował na Uniwersytecie Waterloo. Miał w naszym oddziale dwie prelekcje - znakomite pod względem treści, a do tego znakomicie zaprezentowane. Jestem przekonany, że jego czwartkowy wykład będzie też znakomity.Jerzy Bulik, Przewodniczący Oddziału Kitchener SIP.
WINE AND CHEESE PARTY

Sobota, 27 października 2012

Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie zaprasza na tradycyjne "Wine and Cheese Party" w sobotę 27 października o godz 15:00 w budynku SPK przy 206 Beverley St. w Toronto.
W koncercie fortepianowym wystapi Jacqueline Mokrzewski
Wstęp wolny dla członków SIP, $15 dla pozostałych gości.


The world premiere of a presentation of Application of Rapid Practical Solutions:

Structured Streamlining of Projects, Programs or Processes (i.e. applicable to everything, everywhere…) by Jan Jekielek


Thursday, Septemberber 27, 2012,  19:00
206 Beverley St., Toronto

Some two years ago, overburdened with inability to complete his tasks on time, the author started to formulate a practice of a different approach to work and life.

Albert Einstein once said that "if an idea doesn't appear to be absurd at first there is probably nothing to it". The new idea was fitting that description; people would not even want to hear about it. 

I tried hard changing approaches and names but nothing worked except that it kept working better and better for me. 

A year or so ago I was able to carefully present pieces of that idea at interactive workshops on project management and education in Poland. Reactions were mixed, but feedback was priceless and I kept modifying and improving, realizing that I have been using that ways unknowingly but successfully many times before. 

This presentation is for people of action who want to do better and more in less time in the surrounding multitasking world. It can be done by using simple mental structures and actions that empower to allow for removal of obstacles preventing better execution of projects, programs or processes.


Spotkanie SIP w Parku Paderewskiego


Drogie Koleżanki i Koledzy, 

Zapraszamy wszystkich członków wszystkich oddziałów SIP, wraz z rodzinami i przyjaciółmi, dzieci jak najmilej widziane, na spotkanie w Parku im. Ignacego Paderewskiego

City of Vaughan, 9700 Highway 27, 
sobota 8 września 2012, godz 14.00.

Słoneczny dzień spędzimy pod drzewami, deszczowy pod dachem dużej hali znajdującej się na uboczu parku.

Program przyślemy wkrótce.

Do zobaczenia,
Zarząd SIP OT i SIP ZG.


Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział Toronto zaprasza Koleżanki i Kolegów wszystkich oddziałów SIPwK na

Popołudnie w ogrodzie kol. Janka Jekielka 

w sobotę 11 sierpnia 2012,  godz. 15:00-21:00 w Toronto przy 72 Hilton Avenue  (1 blok na południowy wschód od Bathurst St. & St Clair Ave W)

Popołudnie uprzyjemni koncert fortepianowy, w którym wystąpią Edgar Suski i Sarah Dardarian.

Edgar będzie grać Etiudę Op.10 No.8 i Poloneza As-Dur Chopina i mazurki Szymanowskiego. Sarah zagra 2. Scherzo Chopina i część Sonaty Schuberta.

Deszcz nie będzie przeszkodą.  

Obowiązuje BYOB. Bardzo przydałaby się pomoc w przygotowaniu i/lub porządkowaniu. Mile widziane są oferty przyniesienia owoców i deserów.

Edgar Suski Sarah Dardarjan

Zebranie sprawozdawcze 2012


Koleżanki i Koledzy,

Roczne zebranie sprawozdawcze SIP OT odbędzie się w czwartek 17 maja 2012 o godz 19.00 w Toronto przy 206 Beverley St.

Prosimy wszystkich członków o udział. Zapraszamy również kandydatów na nowych członków.
(Restauracja SPK jest otwarta juz przed godz. 18.00.)

Serdecznie pozdrawiamy

Zarzad SIP OTPlan energetyczny dla Ontario


Energy Mini-conference
Educational Series 2012


Joint Venture IEEE/ISA/PEO/SIPwK/SDP


Series Program:
Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie, Oddział Toronto

zaprasza członków wszystkich Oddziałów i sympatykow SIP na

OPŁATEK


w sobotę dnia 14 stycznia 2012 o godzinie 17:00 w domu SPK przy 206 Beverley St.

Jak od wielu już lat, w kolędowym repertuarze wystąpi Małgorzata Maye.

Wstęp dla członków SIP jest bezpłatny. Wstęp $10 dla gości.

Prosimy wszystkich o przyniesienie potraw na wspólny stół.


Zaproszenie na bankiet z okazji
70. rocznicy SIPwK

 

Szanowni Państwo,

W imieniu Zarządu Głównego i Prezesa kol. Hieronima Teresińskiego  mam przyjemność zaprosić Państwa na Bankiet z okazji 70-cia Stowarzyszenia Inżynierów Polskich w Kanadzie.

Bankiet obfitował będzie w liczne atrakcje, oraz udział wybitnych polityków, przedstawicieli przemysłu, nauki, sztuki,  polskich stowarzyszeń.  Będzie doskonała okazja do odnowienia wielu znajomości i nawiązania nowych. Przewidziany jest koncert młodego artysty polskiego pochodzenia, zdobywcy wielu nagród, oraz aukcja dzieł sztuki. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie udziału i rejestrację. 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Janusz Majerski
Sekretarz ZG SIP

Saturday, October 22, 2011 Cocktails 17:30 Dinner 19:00
Polish Combatants Banquet Hall
206 Beverley St. Toronto, ON M5T 1Z3, Canada
Admission $50 p.p.

RSVP by September 30, 2011 to Ms. Halina Brzezinska, tel 416-927-9361, halinab@caninter.net,


100. rocznica odkrycia polonu i radu przez Marię Skłodowską-Curie

 

Z okazji setnej rocznicy odkrycia polonu i radu przez Marię Skłodowską-Curie Stowarzyszenie Inżynierów Polskich w Kanadzie i Kongres Polonii Kanadyjskiej Okręg Toronto zapraszają na odczyt 29 września br. o godzinie 7pm do górnej sali w SPK przy 206 Beverley St. w Toronto.

Odczyt na temat znaczenia odkryć Marii Skłodowskiej-Curie dla nauki, przedstawi (w języku angielskim) profesor chemii z Uniwersytetu Toronto, pan Stanisław Skonieczny. Dyskusja po odczycie może być w języku polskim i angielskim.

Można będzie obejrzeć wystawę o Marii Skłodowskiej-Curie, opracowaną i przygotowaną w Polsce. Przewidywany jest poczęstunek.

Wstęp wolny.


Pamięci kol. Jerzego Więckowskiego

 

Jurek Więckowski odszedł do krainy wiecznych łowów. Poznałem Go lepiej w latach 80-tych. Był wtedy przewodniczącym SIPwK Oddziału Toronto.

Lider z prawdziwego zdarzenia, zawsze pomocny, spokojnie pogodny i zrównoważony, był dla mnie inspiracją, wzorem do naśladowania. W Stowarzyszeniu Inżynierów był upartym zwolennikiem włączania do Polonii wszystkich ludzi pochodzenia polskiego, od tych, co uważają się za Kanadyjczyków obojętnych na to co się dzieje i odrzucających prawo do wyborów w Polsce, do tych, co akceptują Polskę nadal jako pierwszą, a Kanadę jako drugą ojczyznę i chcą utrzymać powyższe prawo. Był nieugiętym proponentem dodawania języka angielskiego w polonijnej działalności w celu jej rozszerzenia na słabą w języku polskim młodzież i tych, co po polsku nie mówią a czują się Polakami.

Jurek był Człowiekiem. Klasa, wyjątkowy takt i niezrównane poczucie humoru. Nie podnosił głosu w dyskusji, jego spokojne argumenty uciszały krzyki oponentów.

Był wspaniałym Polakiem, z tych, co więcej budują, a mniej gadają.

Z braku Polski wyjechal z Anglii do Kanady i budował elektrownie jądrowe w Pickeringu. Z pieniędzy zarobionych w czasie koniecznej pracy zmianowej kierownictwa w czasie ostatniego strajku załogi elektrowni Pickering kupił łódkę nazwaną "Lucky Strike". Był kontynuatorem pracy tych inżynierów, co budowali wśród 20-letniej zawieruchy politycznej Polskę miedzywojenną, w tym takie cuda technologiczne, jak Port Gdyński lub COP.

W latach 2007 i 2008 był nieoceniony w tworzeniu i partycypacji w serii minikonferencji energetycznych SIPwK/IEEE/PEO.

Kiedyś pomógł mi bardzo, gdy tego potrzebowałem i zwróciłem się do Niego po latach milczenia. Tego nie zapomina się nigdy.

Ostatni raz widziałem się z Nim niedawno. W długiej rozmowie poruszaliśmy szereg aktualnych tematów. Był doskonale zorientowany w aktualnościach; wyczuwało się pogodne pogodzenie z losem. Nie mówiliśmy o śmierci i nie przypuszczałem, że nastąpi ona tak szybko. Dzisiaj żałuję, że nie zadałem Mu dziesiątek ważnych pytań, że nie wykorzystałem więcej Jego wiedzy i mądrości.

Cześć Jego pamięci.

Jan Jekielek

 
Dzień Żołnierza Polskiego u naszych gospodarzy - SPK Koło 20.

 

Kombatanci SPK Koła 20, jak co roku uroczyście obchodzili Dzień Żołnierza Polskiego w swoim domu przy 206 Beverley St. w Toronto, który jest też siedzibą KPK OT i SIP ZG i OT. Tegoroczny bankiet miał miejsce 7 sierpnia 2011.

Dzień Żołnierza Polskiego obchodzony jest w rocznicę bitwy warszawskiej, zwanej "Cudem nad Wisłą", stoczonej w dniach 12-25 sierpnia 1920, w czasie wojny polsko-bolszewickiej. Bitwa ta, uznana za 18-tą na liście przełomowych bitew świata, zadecydowała o zachowaniu niepodległości przez Polskę i nierozprzestrzenianiu się komunizmu na Europę Zachodnią.

Gospodarzem uroczystości była pani Zofia Śliwińska, pełniąca obowiązki prezesa Stowarzyszenia Polskich Kombatantów Koło Nr 20. Wśród licznych gości nie zabrakło członków naszego stowarzyszenia, którzy w wielu przypadkach są zarazem członkami SPK.

Bankiet poprowadził dlugoletni prezes KPK OT i były przewodniczący Rady KPK, obecnie 1. wiceprezes ZG KPK, dawny przewodniczący SIP OT i prezes SIP ZG, pan Jan Cytowski. Wśród gości honorowych była pani Teresa Berezowska prezes KPK, której ojciec był niegdyś członkiem SIP OT, oraz pan Juliusz Kirejczyk, pełniący obowiązki prezesa KPK OT, dawny przewodniczący SIP OT. Gościem honorowym był także nasz częsty gość, o. Jan Wądołowski, proboszcz parafii św. Stanisława Kostki w Toronto, która podobnie jak SIP, obchodzi w tym roku swój jubileusz.

W czasie bankietu wręczone były odznaczenia SPK dla zasłużonych członków. Kolega Janusz Bujnowski z SIP OM, będący również członkiem SPK Koła 20 i Stowarzyszenia Lotników Polskich Skrzydło „Warszawa”, otrzymał Złoty Krzyż Zasługi SPK w Kanadzie za swoją działalność, szczególnie w redagowaniu wydawnictw o lotnictwie.

W bankiecie wzięla udział koleżanka z SIP OT Maria Świętorzecka, która tę uroczystość obszernie dla prasy opisała. Znalazła się w gronie studentów PISK i studentów z Polski, przebywajacych z wizytą w Kanadzie.

Działalność SPK jest szeroko znana w Polonii Kanadyjskiej. Żołnierskie spotkanie u kombatantów Koła 20 z okazji Dnia Żolnierza Polskiego ma długoletnią tradycję. W tym roku po raz kolejny kombatanci mieli okazję wspominać chwile przeżyte w czasie II Wojny Światowej.

Tekst: Krystyna Sroczyńska
Zdjecia: Maria Świętorzecka

Kol. Maria Świętorzecka (w środku) i młodzież polska i polonijna z Marcinem Lewandowskim, prezesem PISK - Polska Inicjatywa Studentów w Kanadzie.
Od lewej Henry Sokołowski, Zofia Śliwińska, Geoff Janoscik, Krystyna Witecka, Jan Cytowski, Teresa Berezowska.
Juliusz Kirejczyk, Leszek Marczewski, Geoff Janoscik.
Kol. Janusz Bujnowski odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi SPK w Kanadzie.

 
Walne Zebranie Wyborcze SIP OTDnia 26 maja 2011 odbyło się Walne Zebranie Wyborcze Oddziału Toronto SIP.

Wybrany został nowy Zarząd i Komisja Rewizyjna w składzie:

 

Zarząd
Krystyna Sroczyńska - przewodnicząca
Mariusz Kalisiak - wiceprzewodniczący
Janusz Majerski - sekretarz
Kazimierz Babiarz - skarbnik
Jan Cylke - członek Zarządu d/s spraw kulturalnych

 

Współpraca z Zarządem
Andrzej Wojtala - sprawy ekonomiczne, biuletyn
Halina Brzezińska - komunikacja, informacja
Alicja Willman - uroczystości, wydarzenia

 

Doradztwo
Henryk Raston - sprawy organizacyjne

 

Komisja Rewizyjna
Anna Kabzińska
Wojciech Piątek
Jacek Zlahoda


Walne Zebranie Wyborcze Oddziału Toronto SIP. Od lewej: Jan Cylke, Jacek Zlahoda, Kazimierz Babiarz, Mariusz Kalisiak. Fot.: Janusz Bujnowski

Zobacz też: